Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal

Spółdzielnia działa na terenie osiedla Centrum E w dzielnicy Krakowa Nowej Hucie. Osiedle, zaprojektowane przez dr. arch. Romuald Loeglera, powstało w latach 1988 - 1995, zaś jego architektura reprezentuje styl postmodernistyczny. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Centralnego, od południa sąsiaduje z Łąkami Nowohuckimi, zaś od zachodu z Nowohuckim Centrum Kultury.

Kontakt i dane Spółdzielni →

 

Informacje dla mieszkańców

 

                      Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal z siedzibą

 os. Centrum E 16/1 , 31-934 Kraków tel./fax 12 64319 91 , 12 644 07 59

 ogłasza przetargi nieograniczone ofertowe na realizację nw. zadań na os. Centrum E :

1. Roboty remontowe ogólnobudowlane

2. Usługi kominiarskie - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych.

Pozostałe warunki dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej : www.smbudostal.krakow.pl/przetargi

 

Zawiadomienie

SM Budostal informuje, że do skrzynek pocztowych zostały wrzucone zawiadomienia o wysokości naliczeń obowiązujących od m-ca lutego 2017r oraz rozliczenia zużycia wody za II półrocze 2016r.

Informacja

 

Dotyczy: wynajmu lokali użytkowych w os. Centrum E w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal informuje, że posiada w swoich zasobach do wynajęcia dwa lokale użytkowe w os. Centrum E 18 klatka I i II.

Opis lokali:
- lokal nr 1 powierzchnia użytkowa: 62,51 m2 klatka I;
- lokal nr 2 powierzchnia użytkowa: 58,97 m2 klatka II
- lokalizacja: poziom piwnic budynku wielorodzinnego , wejścia
przez klatki schodowe nr I i nr II
- wyposażone w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i
centralnego ogrzewania

Preferowany sposób zagospodarowania lokali – działalność usługowa, biurowa, nieuciążliwa dla otoczenia.

Termin zagospodarowania lokali – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu każdego z lokali.

Płatności za użytkowanie lokali:
- miesięczny czynsz wg stawki ……….zł/m2 + 23%VAT
określonej w wyniku negocjacji z Zarządem SM Budostal,
- zużycie wody i odprowadzenie ścieków – w oparciu o wskazania
wodomierza zainstalowanego w każdym z lokali.

Szczegółowych informacji o warunkach wynajmu lokali można uzyskać w siedzibie SM Budostal w Krakowie os. Centrum E 16/1 lub pod numerami telefonów: 644 0759 lub 643 19 91. 

 

Dotyczy: wynajmu lokalu użytkowego w os. Centrum E w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal informuje, że posiada w swoich zasobach do wynajęcia lokal użytkowy w Krakowie os. Centrum E 18 klatka II.

Opis lokalu:

- powierzchnia użytkowa 58,97 m2

- zlokalizowany na poziomie piwnic budynku wielorodzinnego, wejście przez klatkę

schodową

- wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania

 

Preferowany sposób zagospodarowania lokalu – działalność usługowa, biurowa, nieuciążliwa dla otoczenia.

 

Termin zagospodarowania lokalu – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

 

Płatności za użytkowanie lokalu:

- miesięczny czynsz wg stawki ….zł/m2 + 23% VAT określonej w wyniku negocjacji z

Zarządem SM Budostal,

- zużycie wody i odprowadzanie ścieków – w oparciu o wskazania wodomierza

zainstalowanego w lokalu,

- zużycie energii elektrycznej w oparciu o wskazania licznika zainstalowanego w lokalu.

 

Szczegółowych informacji o warunkach wynajmu lokalu można uzyskać w siedzibie SM Budostal w Krakowie os. Centrum E 16/1 lub pod nr tel. (12) 644 07 59 lu (12) 643 19 91

 

Referendum wykupu gruntu

1. Plik PDF

2. Plik PDF

 

Rada Nadzorcza pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 - 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" 31-934 Kraków os. Centrum E 16/1  


Brak wpisów